adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Czwartek 24 kwietnia 2014 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 

 

  • WZORY PISM
  • Zaproponuj nowy wzór pisma
  • Ubezpieczenia społeczne
Odwołanie od decyzji ZUS- swiadczenie rehabilitacyjne- wzór
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin XX/XX/XX r
 
 
Sąd Rejonowy
Sąd Prac i Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie
 
Za pośrednictwem
 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie
 
 
Odwołujący się:
Kazimiera Kazimierczak
Ul. XXXXXXXXXXXX
XX-XXX Lublin
 
Znak sprawy: XXXX/XX-XXX
 
Odwołanie od decyzji ZUS Oddział w Lublinie o odmowie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego od dnia wyczerpania zasiłku chorobowego
 
Zaskarżam w całości powyższą decyzję i wnoszę o:
-zmianę zaskarżonej decyzji i uwzględnienie wniosku o przyznanie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego od dnia wyczerpania zasiłku chorobowego.
 
 
Uzasadnienie
 
Zaskarżoną decyzją organ rentowy odmówił odwołującemu się prawa od świadczenia rehabilitacyjnego, gdyż lekarz orzecznik ZUS nie stwierdził konieczności dalszego leczenia i rehabilitacji. Lekarz uważał, że istnieją dobre rokowania na przywrócenie zdolności do pracy podczas dalszego leczenia i rehabilitacji. Z decyzją odmawiającą prawa do świadczenia rehabilitacyjnego odwołujący nie zgadza się. Świadczenie to pozwoliłoby odwołującemu się powrócić do pracy po odpowiedniej rehabilitacji i uniknąć przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Odwołujący się wnosi, zatem o poddanie go badaniu przez biegłych lekarzy sądowych celem uzyskania obiektywnej opinii o stanie zdrowia oraz celowości i konieczności dalszego leczenia i rehabilitacji.
Zaskarżoną decyzją Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozbawiał odwołującego się możliwości powrotu do pracy zawodowej. Dlatego wniosek o jej zmianę i przyznanie żądanego świadczenia po uprzednim poddaniu odwołującego się badaniu przez biegłych lekarzy sądowych o specjalnościach właściwych dla występujących schorzeń jest w pełni uzasadniony.
 
…………………………………….
(własnoręczny podpis odwołującego się)
 
 
Załączniki:
1) odpis odwołania,
 
 
opr. mgr Agnieszka Kołudzka

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl